Trans-Europese Netwerken, TEN

TEN wordt gezien als de sleutelelementen voor de creatie van een interne markt en de promotie van sociale cohesie. De transport over grenzen, de telecommunicatie en de energie-infrastructuur wordt gefinancierd door de structurele fondsen, cohesiefondsen en de Europese Investeringsbank.

De toekomst

De Europese Grondwet stelt voro de Trans-Europese netwerken een gedeelde bevoegdheid wordt - EU-wetgeving staat dan boven de bestaande wetgeving en het recht tot regelgeving op dit gebied.

Links

http://www.europa.eu.int/comm/ten/index_en.html