Toerisme

The Eifel Tower (Photo: Notat)
Toerisme wordt niet genoemd als een EU-macht (bevoegdheid) in de bestaande verdragen. In elk geval, in 2001 presenteerde de Commissie een communicatie over “Samen te werken voor de toekomst van Europees toerisme”.

De toekomst

De Europese Grondwet noemt geen toerisme.

Links

http://europa.eu.int/comm/ente....../services/tourism/index_en.htm