Verenigde staten van Europa

Jean Monnet (Photo: European Commission)

De "vader" van de EU, Jean Monnet, leidde een actiecomité voor de Verenigde staten van Europa.

De toekomst

In de Conventie, heeft Giscard d`Estaing voor de EU vier namen voorgesteld: "de Europese Unie", "de Europese Gemeenschap", "de verenigde staten van Europa" of "Verenigd Europa".
Giscard verkiest "Verenigd Europa". Uiteindelijk verkoos de Conventie de benaming "de Europese Unie" te behouden.