Belasting Toegevoegde Waarde, BTW

(Photo: European Commission)

 

Een belasting, toegevoegd aan de prijzen van producten in winkels en aan de prijzen van de meeste diensten. Alle lidstaten van de EU moeten een BTW-waarde hebben tussen de 15 en de 25 procent op alle producten en diensten, met een paar uitzonderingen (afwijkingen) van deze regel. Eén procent van de BTW wordt aan de EU betaald als een vorm van contributie en vormt een gedeelte van het EU’s (zogenoemde) 'eigen inkomen' of 'eigen bronnen'.

Opmerkingen

Besluiten van de EU over de hoogte van het belastingsysteem vereisen unanimiteit.

De toekomst

Het Conventie over de Toekomst van Europa stelt voor om een vaste meerderheid van stemmen te bepalen in gebieden die worden bepaald door unanimiteit.

Links

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s10000.htm