Discipline over de begroting

Official Journal of the European Union (Photo: EU Commission)
De EU mag het afgesproken financieel perspectief besloten door het inter-institutioneel overleg tussen de Commissie, de Raad en het Parlement op basis van Art. 270 TEC niet te buiten gaan.