Financieel vooruitzicht

(Photo: European Commission)

De EU stelt een financieel vooruitzicht vast dat de EU-uitgaven voor verschillende soorten uitgaven beperkt. Dit is een onderdeel van de begrotingsprocedure dat plaatsvindt voordat de uitgaven van de instellingen worden geraamd en voordat de Commissie het voorontwerp van begroting opstelt.
Het financieel vooruitzicht is het onderwerp van eenw inter_institutional_agreements]inter-institutioneel akkoord[/w] tussen Commissie, Raad en Parlement.
Op de EU-Top van Kopenhagen werd in december een nieuw financieel vooruitzicht vastgesteld waarin de kosten van de uitbreiding van de EU werden opgenomen. De cijfers werden vervolgens in de toetredingsverdragen opgenomen. Dat betekent dat het EU-Parlement de uitgaven niet meer kan beïnvloeden.
Het EU-Parlement reageerde eerst door te dreigen met verdaging van het uitbreidingsproces maar stemde uiteindelijk toe en kreeg een hoger bedrag.

De toekomst

In hetontwerp voor Europese grondwet wordt voorgesteld dat de vaststelling van het financieel vooruitzicht onderdeel van de grondwet wordt.