Handvest van grondrechten

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Het Handvest van de grondrechten van de EU werd in december 2000 als "politieke verklaring" goedgekeurd. Het omvat 54 artikelen die hoofdzakelijk uit de Europese Conventie van Mensenrechten werden overgenomen.
Het Europese Hof van Justitie heeft zich bereid verklaard in zijn arresten met het Handvest rekening te houden, ook al heeft dat geen juridische bindende waarde gekregen. Het EU-Hof heeft al in verschillende zaken naar het Handvest verwezen.

Opmerkingen

De toekomst

De Conventie over de toekomst van Europa heeft besloten het Handvest met juridische bindende waarde in de voorgestelde EU-grondwet op te nemen. Het ontwerpverdrag erkent de rechten, vrijheden en principes in het Handvest, dat het tweede deel van de grondwet vormt" (artikel I-7).

Links

Zie ook de Conventiewerkgroep over het handvest.

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=145
http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en