Ambtenaren

Bij de EU-instellingen werken meer dan 30.000 ambtenaren, die met nog veel meer ambtenaren van de lidstaten samenwerken.
Ambtenaren spelen een grote rol in het nationale voorbereidingsproces en in de EU. In werkelijkheid beslissen zij met gesloten deuren en in afwezigheid van gekozen leden van parlementen over de meeste wetgeving.

Tegenwoordig wordt ongeveer 70% van alle wetgeving opgesteld door werkgroepen in de Raad, 15% door de ambassadeurs in COREPER, en slechts 15% door de Raad als zodanig.

In de EU-Commissie wordt meer dan 90% van alle besluiten genomen door de ambtenaren van de kabinetten in plaats van door de leden van de Commissie.

De toekomst

DeConventie over de Toekomst van Europa zal voorstellen alle formele onderhandelingen in de Raad openbaar te maken.

Het is de bedoeling dat een diplomatiek korps van de EU de EU-vertegenwoordiging in het buitenland versterkt. De bestaande 126 EU-delegaties kunnen worden omgevormd in ambassades, zoals voorgesteld door de Conventie werkgroep over externe betrekkingen en defensie en goedgekeurd door de Conventie in een speciale verklaring gelinkt aan de Europese Grondwet.