AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Photo: www.autoettevoteteliit.ee)

Afkorting voor een Europees verdrag over transport. Hierbij horen ook sociale regels ter bescherming van de bestuurders.

De EU heeft overeenkomsten tot stand gebracht namens de lidstaten sinds de AETR-zaak 22/70. In deze revolutionaire zaak, heeft het EG Hof in Luxemburg het principe opgericht, dat de EU automatisch externe bevoegdheid heeft tot onderhandelen, waar het bevoegd is internationale regels vast te stellen. Simpel gezegd, internationale bevoegdheid = externe bevoegdheid.

Onder het Vedrag van Nice, heeft dit principe zich zo ontwikkeld dat beslissingen aangaande internationale overeenkomsten normaal gesproken genomen worden in overeenstemming met de stemprocedures die gelden op het gebied van interne beslissingen - (unanimiteit of gekwalificeerde meerderheid).

De toekomst

De Europese Grondwet stelt voor om de EU een enkele legale persoonlijkheid te geven, waardoor de EU de bevoegdheid krijgt om internationaal te onderhandelen in naam van de lidstaten op alle gebieden waar de EU ook intern kan handelen. Deze macht ('bevoegdheden') om extern te onderhandelen moet een zogeheten 'exclusieve mogelijkheid' worden, waarbij de lidstaten alleen mogen handelen wanneer ze daartoe opdracht hebben gekregen van de autoriteiten van de EU.