Raadplegingsprocedure

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

De oudste methode om het EU-Parlement bij de EU-wetgeving te betrekken.
De EU-Commissie en de Raad raadplegen het EU-Parlement door het een document over te zenden voordat de inhoud daarvan in een wet wordt gegoten (prewetgeving).
Het Parlement kan zich uitspreken over eenopinie met een eenvoudige meerderheid.

De Commissie en de Raad zijn niet verplicht het antwoord van het EU-Parlement te volgen of zelfs maar te lezen. Ze moeten wel de procedure in acht nemen. In de zogenaamde isoglucose-case slaagde het EU-Parlement er echter in het EG-Hof een besluit te doen vernietigen dat was genomen zonder dat de overlegprocedure correct was toegepast.

Opmerkingen

De toekomst

DeConventie stelt voor de medebeslissing of codecisieprocedure tot algemene regel voor alle wetgeving te maken en aldus de invloed van het EU-Parlement te versterken.

Links

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm