Advies

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

In het Frans "avis" genoemd, heeft een advies geen juridisch bindende waarde. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verklaring van hetEU Parlement in het kader van de raadplegingsprocedure, een intern werkdocument in een commissie, een verklaring van het Comité van de regio's of van het Economisch en Sociaal Comité.
Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een verklaring van deEU Commissie over de voorwaarden voor de EU-uitbreiding die vervuld moeten zijn om formele onderhandelingen te openen, of om een verklaring van het[w court_of_justice_eu_court]Hof van Justitie[/w, de Rekenkamer of de Europesen Centrale Bank.

Opmerkingen

In tegenstelling totto aanbevelingen, heeft het ‘avis’ of advies gewoonlijk betrekking op een concreet EU-initiatief dat wordt onderzocht of in het vooruitzicht is gesteld.

De toekomst

De werkgroep van de Conventie over de toekomst van Europa overon simplificatie stelt voor het ‘avis’ of advies als één van de besluitvormingsinstrumenten van de EU te behouden.