Overeenkomsten met andere landen

Working discussions between Robert Zoellick, US trade representative, and Commissioner for Trade Pascal Lamy in 2002 (Photo: European Commission)

De EU en de lidstaten kunnen beide overeenkomsten hebben met andere landen. De EU kan voor sommige zaken overeenkomsten aangaan namens de lidstaten, maar niet voor alles. Het kan overeenkomsten tekenen wanneer het een legale persoonlijkheid heeft. De volledige Europese Unie heeft nog geen volledige legale persoonlijkheid. Als de EU een overeenkomst wil tekenen, moeten meestal ook alle lidstaten tekenen.

De Europese Gemeenschap, de EG, heeft wel een legale persoonlijkheid en kan overeenkomsten met landen buiten de EU (derde landen) ondertekenen. De EG heeft de bevoegdheid overeenkomsten te ondertekenen wanneer dat in de verdragen staat. De EG kan ook overeenkomsten sluiten met andere landen wanneer het de internationale bevoegdheid heeft een onderwerp aan te dragen. Zie ook AETR.

Opmerkingen