Instemmingsprocedure

European Parliament, Strasbourg (Photo: European Parliament)

De instemmingsprocedure, geïntroduceerd met de Enkele Europese Wet in 1987, wordt gebruikt door het Europees Parlement om nationale verdragen goed te keuren en sommige andere beslissingen buiten de medebeslissing en raadpleging.

Belangrijke internationale verdragen vragen om een absolute meerderheid van alle leden (314 van de 626 tot aan de uitbreiding).

In andere artikelen (TEC 105,107, 161 en 300) vraagt de instemmingsprocedure alleen een enkele meerderheid van het totaal aantal stemmen. Overeenkomsten met derde landen, verenigingsovereenkomsten en goedkeuring van nieuwe lidstaten vragen om een absolute meerderheid aan leden.

Leden van het Europees Parlement kunnen op twee manieren tegen uitbreiding stemmen: door 'nee' te stemmen of door zich te onthouden van stemming.

De toekomst

Het Europees Parlement wil dat de instemmingsprocedure wordt toegepast op veranderingen in verdragen. Dit  wordt niet gedragen door de Europese grondwet.

Links

Zie ook overeenkomsten met andere landen en verenigingsovereenkomst.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm