Democratisch Forum

Jens-Peter Bonde, co-chair of the Democracy-Forum (Photo: EUobserver.com)

In de Conventie zit een groepEuro-sceptici en
Euro-realisten die kritiek leveren op de EU.
Ze hebben een alternatief ontwerp van verdrag voorgesteld waarin de nationale parlementen mee over gemeenschappelijke Europese wetten beslissen.
In dat systeem zou elk nationaal parlement zijn eigen Commissielid benoemen, dat dan zou deelnemen aan de wekelijkse bijeenkomsten van de Commissie Europese zaken van zijn nationaal parlement.

De alternatieve ontwerp van het verdrag is getekend door acht leden en gedeputeerde leden van de Conventie en is toegevoegd aan de Europese Grondwet als een minderheidsrapport.

Opmerkingen

Links

Zie http://www.democracy-forum.com

Het minderheidsrapport: http://www.eddgroup.com/index.......ml?sid=114&aid=11816