Democratisch tekort

(Photo: Notat)

De federalisten en de euro-sceptici bekritiseren beiden de huidige EU voor het democratisch tekort. Maar beide partijen zijn het niet eens over de oplossingen.

Het democratisch tekort stijgt wanneer beslissingen van de nationale parlementen en de verkiezingen in de lidstaten verplaatse naar Brussel. In Brussel worden de meeste beslissingen achter gesloten deuren genomen door ambtenaren en wetten worden opgesteld aan de hand van overeenkomsten tussen alle lidstaten (bovennationaal). Het is daardoor onmogelijk voor een land dat alleen handeld om een EU wet te maken of te veranderen.

Dit betekent dat waar de burgers op nationaal niveau voor stemmen, niet altijd gegarandeerd een effect heeft op wat gebeurd op het EU niveau. De stem en invloed van burgers zijn op nationaal niveau verminderd, zonder enige compensatie op het EU niveau.

Opmerkingen