Hiërarchie van besluiten

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Op dit ogenblik zijn er slechts twee niveaus van EU-rechtsbesluiten, verdragsartikelen en zogenaamde secundaire wetgeving – verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, aanbevelingen en adviezen.
Het EU-Parlement nam in december 2002 het verslag- Bourlanges-over de hiërarchie van de EU-besluiten aan.

De toekomst

In de Conventie werd gedebatteerd over een aanvullend hoger niveau van rechtsbesluiten met "“organieke wetten”. Het ging om maatregelen tussen verdragsartikelen, EU-wetten en kaderwetten, maar daarover werd geen overeenkomst bereikt. Zie ook gedelegeerde besluiten.

Links

Zie ook de Conventiewerkgroepen, Simplificatie en Gedelegeerde acties.