Initiatief, recht van

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

De  EU-Commissie heeft het enkele en exclusieve recht om voorstellen voor EU-wetten te doen. Dit maakt de EU-Commissie een regelgevende machine voor de continue productie van EU wetten. Behalve deze nietgekozen Commissionarissen is er niemand op aarde met het exclusieve recht om wetten voor stellen.

 

De Raad en het EU-Parlement kunnen de Commissie aanmoedigen om een nieuwe wet te introduceren, maar de Commissie beslist zelf of ze het advies volgt.

 

De Commissie beslist ook de juridische basis voor het voorstel en beslist dus of over een gebied regelgeving komen door bindende wetgevende of door vrijwillige coordinatie. 

 

De keuze van de Commissie van de juridische basis en de regelgevende voorstellen kunnen alleen maar veranderd worden door een unanieme beslissing in de Rad. In elk gevel is de COmmissie verplicht haar voorstellen te wijzigen tot de gekwalificeerde meerderheid in de Raad ze steunt.  

 

Opmerkingen

 

Als dit systeem loont, van beide kanten (efficient en democratisch), vraag je je af waarom lidstaten hun parlementen niet verboden hebben om wetten voor te stellen en  is voor en de monopoliepositie hebben gegeven aan de senior ambtenaren.

 

De EU-Commissie en het EU-Parlement zijn er gebrand op om de monopoliepositie van de EU-Commissie te behouden om een sterke supranationale instituut als motor te hebben voor een nog grotere EU-integratie. Supranationale lichamen, de EU-Commissie en het EU-Parlement hebben een natuurlijk verenigd belang in dit. De uitbreiding van supranationalisme en EU-bevoegdheid geeft elk van deze instituten meer macht op de uitgaven van nationale parlementen, regeringen en gekozenen. Het vergroot ook de kracht van het EU-Hof.

 

De Commissie wordt verwacht om het algemene belang van de EU te vertegenwoordigen in de rol van “Beschermer van de Verdragen”. Ook moet de Commissie er voor zorgen dat met de belangen van alle lidstaten, zelfs de kleinsten, rekening wordt gehouden in voorstellen voor nieuwe EU-wetten. Daarom steunen kleinere lidstaten een sterke EU-Commissie met haar monopolie om EU-wetten te maken.

De toekomst

Het Ontwerp van de Grondwet handhaaft de Commissies exclusieve rechten van initiatief, maar binnen de gebieden van justitie en binnenlandse zaken zijn er andere regels van toepassing.

Op het gebied van politiciele en juridische samenwerking in criminele zaken kan, volgens het ontwerp van de grondwet,  een groep bestaande uit 25% van de lidstaten een wet voorstellen.

Ove het buitenlands beleid wordt voorgesteld dat meerderheidsstemmingsregels gebruikt kunnen worden wanneer de EU-Buitenlandminister - die ook de vice-president van de Commissie is - een voorstel maakt.