Karlsruhe Hof

German Constitutional Court (Photo: www.acus.org/new_atlanticist/german-court-uph..)

Het Constitutionele Hof in Duitsland werd gevraagd om de verenigbaarheid te onderzoeken van het Verdrag van Maastricht en de Duitse Wet in 1993. Het hof kwam tot een opmerkelijke kritische uitspraak.

 

• Het stelde dat het Duitse parlement eindelijk zou moeten beslissen over de afschaffing van de Duitse Mark, dit was zelfs al één van de Duitse verplichtingen onder het Verdrag.

 • Het zei dat – om het fundamentele principe van democratie te respecteren – uiteindelijk het de keuze was van het Duitse Parlement, de Bundestag, om te beslissen of de EU de geode grenzen respecteerde tussen de EU en haar onderdelen.

 

Het Hof karakteriseerde de EU als een associatie van staten, een “Staatenbund”, en niet als en federale staat, een “Bundesstaat”, zoals Duitsland.