Lamassoure, Alain (1944 - )

Alain Lamassoure (Photo: EP)

Europarlementarier en rapporteur voor het Constitutionele Zaken comité waarvoor hij een rapport schreef over de divisie van bevoegdeheden die verscholen zitten in het Ontwerp van de Grondwet.  Lamassoure was lid van de Conventie over de Toekomst van Europa en was 1 van de leiders van een campagne, voor referenda over de nieuwe Grondwet in alle lidstaten, en ook voor het maken van regels voor directe democratie, ingezet in de Grondwet.

 

Een voormalig, Franse minister van Europa. Hij was een lid van het EU-parlements Christendemocratische Groep (EPP) van 1989-93 en opnieuw sinds 1999. Gekozen voor de Franse partij, UDF.

 

Links

 

http://epp-ed.europarl.eu.int/......en/ShowMember.asp?PERS_ID=1204
http://www.alainlamassoure.com/index_flash.htm