Verenigingsovereenkomst

'No to EEA' campaign in Norway (Photo: Nei til EU)

De Eu heeft verschillende soorten  overeenkomsten met andere landen.

Verenigingsovereenkomst

Een verenigingsovereenkomst tussen de EU en externe (derde) landen is, volgens Art. 310 TEC, de basis van een hechte samenwerking en een streven naar een later EU-lidmaatschap van het derde land. In dit geval, wordt het meestal Europese Overeenkomst genoemd.

Europese Overeenkomst

Europese Overeenkomsten worden opgericht om een staat voor te bereiden op EU-lidmaatschap en omvat ook financiƫle ondersteuning.

EEA overeenkomst

De EEA overeenkomst betreft een gezamenlijk economisch gebied met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Partnerschapovereenkomst

[w partnership_agreement]Partnerschapovereenkomsten zijn ondertekend met, bijvoorbeeld, de voormalige Sovjet-republieken in het gemenebest van de onafhankelijke staten (GOS)

Stabilisatie en Verenigingsovereenkomst

De EU heeft Stabilisatie en Verenigingsovereenkomsten (SVO) met de Balkanlanden.

Ontwikkelings Verenigingsovereenkomst

Ontwikkelingsverenigingsovereenkomsten worden ook Samenwerkingsovereenkomsten genoemd (bijvoorbeeld bij de  MaghrebMashreg of de Cotonou-overeenkomst).

Vrije handel Verenigingsovereenkomst

Vrije handel Verenigingsovereenkomst (bijvoorbeeld EEA overeenkomst).

Links

http://europa.eu.int/comm/enla......pas/assoc_agreements.htm  http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/europe_agr.htm