Europees Economisch Gebied, EEA

(Photo: EUobserver.com)

Een vrijhandelsgebied voor de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (de EFTA landen). De vrijhandel is niet inclusief de agrarische producten en vis.

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben ongeveer 4000 EU-wetten aangenomen, vooral  met een relatie naar de Binnenlandse Markt. Formeel hebben ze een special vetorecht, maar het is nog nooit gebruikt. Het EEA-Verdrag verplicht Noorwegen, IJsland en Liechtenstein om een contributie te betalen aan de structurele fondsen van de EU, wat een bedrag vormt van 0,02% van hun BNP, tegenover het 0.47% van het BNP van de lidstaten. Toen de huidige financiële overeenkomst afgelopen was in 2003, en omdat de EU uitgebreid werd, is er onderhandeld over verhoogde contributies voor 2004. De drie EFTA-landen moeten dan 10 keer zoveel betalen, 230 miljoen Euro per jaar, voor toegang tot de markten in de uitgebreide Europese Unie.

De EEA wordt voorgezeten door een Raad, die elkaar twee keer per jaar ontmoet, en een verenigd comité van hooggeplaatste burgerdienaars, die elkaar minstens één keer per maand ontmoeten.

Opmerkingen

Links

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eea/