Partnerschapovereenkomst

(Photo: European Commission)

Partnerschapovereenkomsten en Samenwerkingsovereenkomsten worden gezien als uitgebreide algemene handelsovereenkomsten, gereguleerd door Art.133 en 308 TEC. Het Europees Parlement wordt alleen geconsulteerd of geïnformeerd.

Opmerkingen

De definitie is niet uniform, maar de classificatie is relevant voor de adoptieprocedure en de bemoeienis van het EU-Parlement.

Links

Zie overeenkomsten met andere landen.