Sancties

Politiieke santies: Lidstaten kunnen hun stemrecht verliezen als andere EU-landen vinden dat ze de Mensenrecht hebben overtreden.

Onder het Verdrag van Nice werd een zogenoemd lex Oostenrijk artikel geintroduceerd. Volgens art. 7 to Art. 7 TEU in het Verdrag van Nice kan vier/vijfde van de lidstaten, met de steun van een absolute meerderheid van leden in het Europees Parlement, waarschuwen tegen een overtreding van algemene principes. Stemrechten mogen dan afgenomen worden door een gekwalificeerde meerderheid in de Raad en twee/derde meerderheid in het Europees Parlement, ook vertegenwoordigend een absolute meerderheid vna leden.

Economische sancties kunnen opgelegd worden aan derden door de gekwalificeerde meerderheid, volgens art. 301 TEC.

Links

Zie ook Oostenrijk.