Veiligheidsmechanisme

Een veiligheidsmechanisme geeft een staat het recht om opnieuw te onderhandelen of te vragen voor een opt-out van een verdrag (afwijking) in bepaalde onvoorziene situaties.

De EU-overeenkomsten met de kandidaatlanden bevat een speciaal veiligheidsmechanisme. Het zal mogelijk zijn om een deel van de overeenkomst af te wijzen als de kandidaatlanden niet hun verplichtingen kunnen nakomen. Er is een breed veiligheidsmechanisme voor de Enkele markt en nog 1 voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De speciale veiligheidsmechanismen zijn "eenwegstraten", die alleen gebruikt kunnen worden door de  bestaande Lidstaten of de Commissie.
Er zijn ook algemene veiligheidsmechanismen tegen overziene omstandigheden, die gelden voor de lidstaten en de kandidaatlanden.