Verdragsveranderingen

Op dit moment kunnen er amendementen unaniem ingediend worden door een intergouvernementele conferentie - een lidstaat kan daarom een verandering verijdelen. De eindbeslissing moet dan doorgestuurd worden voor ratificatie door de nationale regeringen (in sommige landen door een grote meerderheid) of referenda.

De toekomst

De Europese Grondwet stelt de "Conventie-Methode" voor voor verdragsamendementen. Lidstaten, het EP en de Commissie moeten in staat zijn om amendementen in te brengen. Dan moet de Europese Raad beslissen door een enkele meerderheid als een Conventie overtuigd moet worden. De Conventie moet beslissen "door een algemeen akkoord" of ze deze amendementen aan moeten nemen of niet. Amendementen aangenomen door de Conventie moeten dan geratificeerd worden door alle lidstaten voordat het van kracht wordt.

De aanname van de nieuwe Europese Grondwet zal niet alleen een verandering vertegenwoordigen, maar in de plaats komen van de bestaande verdragen. Vroegere verdragen worden ingetrokken.

In principe moet de Europese Grondwet geratificeerd worden door alle lidstaten voordat het van kracht wordt. In elk geval, een politieke verklaring, toegevoegd bij de Grondwet opent de deur voor een andere mogelijkheid. Als niet alle, maar op zijn minst vier-vijfde van de lidstaten de Grondwet ratificeren, zal de zaak naar de Europese Raad gaan. Lidstaten die niet in staat zijn om binnen 2 jaar in te stemmen met de Grondwet kunnen uitgesloten worden van de Unie. Deze politieke verklaring staat in art. IV-7.4, maar wil geen juridisch effect hebben tot de Grondwet is aangenomen in alle lidstaten.