Unanimiteit

Unanimiteit betekent dat alle deelnemers het eens zijn.
het is de besluitvormingsmethode die voor vele gevoelige kwesties in de EU-verdragen wordt gebruikt.

De toekomst

In het ontwerp vang rondwet is de gekwalificeerde meerderheid stemming de algemene regel voor de totstandbrenging van EU-wetgeving.
Voor verdragswijzigingen, waarvoor nu een unaniem besluit van de intergouvernementele conferentie verreist is, hebbenGiscard d´Estaing en de EU-Commissie een super gekwalificeerde meerderheid voorgesteld, waardoor het vetorecht volledig zou verdwijnen. Dat voorstel werd door de Conventie echter niet aanvaard en werd niet in het ontwerp van grondwet opgenomen.
De Conventie heeft integendeel besloten dat de premiers van unanimiteit op gekwalificeerde meerderheid kunnen overstappen zonder nieuwe ratificatie. Zie artikel I-24, lid 4.

Links

Zie ook stemmen in de Raad en veranderingen in verdragen.