Verenigde Naties, VN

(Photo: UN)

De Verenigde Naties werd opgericht in 1948. Nu verenigt de VN 189 landen met elkaar. Frankrijk en Groot-Brittanië zijn permanente leden van de VN Veiligheidsraad. De EU is geen lid van deze veiligheidsraad.

Alhoewel de statuten van de VN een VN-mandaat eisen voor het gebruik van krijgsmachten, voorziet de EU niet voor zo’n mandaat in haar Binnenlandse Veiligheids- en Defensiebeleid.

De toekomst

De ontwerpgrondwet stelt voor dat EU-leden van de Veiligheidsraad moeten samenwerken in hun posities. Uiteindelijk nemen deze leden samen VN-besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen in de Raad, na unaniem besluit in een EU-top. 

Links

http://www.un.org/