Waarden van de Europese Unie

(Photo: Court of Auditors)

De ontwerpgrondwet bevat een artikel waarin de waarden van de Unie zijn opgenomen (artikel 2).
De Unie dient de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat en mensenrechten te eerbiedigen.

Links

Zie ook Doelen van de Europese Unie.

http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_en.pdf