Doelstellingen van de EU

(Photo: Court of Auditors)

De EU bevordert

Ze stimuleert ook de solidariteit tussen generaties en tussen staten, en gelijke kansen voor iedereen.
Zie ook dewaarden van de Europese Unie. .

De Europese Gemeenschap stelt haar doelstellingen vast in artikel 2 VEG. Ze zijn niet juridisch bindend. Het EU-Hof kan er rekening mee houden in zijn rechtsspraak.

Opmerkingen

De eerste en belangrijkste doelstelling was de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt.
Opeenvolgende verdragen omvatten de doelstelling van de totstandbrenging van eenEconomische en Monetaire Unie een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; en een ruimte van Justitie en Binnenlandse Aangelegenheden.


De toekomst

Het ontwerp van grondwet voorgesteld door de Conventie over de toekomst van Europa bevat een nog bredere waaier van doelstellingen.
Artikel 3 over de doelstellingen van de Unie omvat onder meer de bevordering van de vrede en het welzijn van de burgers van de Unie, een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zonder binnengrenzen, duurzame ontwikkeling op basis van een evenwichtige economische groei en sociale rechtvaardigheid, een sociale markteconomie, uiterst concurrerend en strevend naar volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang en een vrije interne markt.

De Unie moet ook sociale uitsluiting en discriminatie bestrijden, sociale rechtvaardigheid en bescherming, gelijkheid van mannen en vrouwen, solidariteit tussen generaties en bescherming van de kinderrechten bevorderen.

Links

Zie ook waarden van de Europese Unie.