Samenwerkingsprocedure

European Parliament in Brussels (Photo: EP)

In het kader van de samenwerkingsprocedure kan het EU-Parlement een beperkt deel van de wetgeving in de EU beïnvloeden (artikel 252 VEG).
Deze procedure vloeit voort uit de Europese eenheidsacte van 1987.
Als het EU-Parlement amendementen voorstelt, kan de Raad die alleen met eenunanieme stemming verwerpen.
Sinds hetVerdrag van Nice in werking is getreden, geldt die procedure nog alleen voor EMU zaken.

De toekomst

De Conventie stelt voor die procedure af te schaffen en door medebeslissingsprocedure enraadplegingsprocedure te vervangen.