Enkele Euopese Akte, EEA

De Enkele Europese Akte is naam van een Europees Verdrag.

De EEA, getekend in 1986, kwam van kracht in 1987 na referenda in Denemarken en Ierland. Tezamen met het Verdrag van Maastricht, heeft het geintrodudeerd de meeste grote veranderingen in de Verdragen tot nu toe. Het introduceerde gekwalificeerde meerderheidsstemming rond de interne markt. Dat maakte het mogelijk om 300 wetten aan te nemen, die de enkele markt implementeerden. Het introduceerde de samenwerkingsprocedure gevende het Europese parlement van het naar voren brengen van amendementen op een gedeelte van de regelgeving.

Links

Zie ook Milieuclausule, interne markt en de Cassis de Dijon Zaak.

http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html