Rechtbank in eerste instantie

Door de Europese Acte van 1987 werd aan het EU-Hof in Luxemburg een lagere rechtbank toegevoegd om zich met minder belangrijke zaken, waarvan vele het personeel betreffen, bezig te houden. Hoger beroep tegen arresten van dat gerecht is mogelijk bij het Court of Justice.
Het gerecht van eerste aanleg telt verschillende kamers.
In het Verdrag van Nice wordt in nog andere gespecialiseerde EU-rechtbanken voorzien.

De toekomst

De  Convention on the Future of Europe heeft voorgesteld dat het gerecht van eerste aanleg wordt omgedoopt tot "EU-Hooggerechtshof". Ook het ontwerp van de grondwet maakt het mogelijk om m.b.v. een gekwalificeerde meerderheid - 13 van de 25 landen, vertegenwoordigend meer dan 60% van de Europese burgers - om meer gespecialiseerde rechtbanken in te stellen.

Links

http://curia.eu.int/