Onderwijsbeleid

(Photo: European Commission)

De EU heeft beperkte bevoegdheid in het gebied van onderwijsbeleid. Het kan bijdragen aan de ontwikkeling van kwalteitsonderwijs in de lidstaten. Zulke aanmoedigingsmaatregelen  voor het EU-onderwijsbeleid kunnen beslist worden bij een bevoegde meerderheid in de Raad en medebeslissing met het EU-parlement (Art. 149 TEC). Ze kunnen zich  harmonisatie van de inhoud van het onderwijssysteem van lidstaten niet veroorloven. 

De toekomst

In het Ontwerp van Grondwet, is onderwijs geplaatst onder het kopje “gebied voor supportacties”. In deze sectie is directe harmonisatie van nationale wetten nog steeds niet geoorloofd.

Links

http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_en.htm