Omgevingsclausule

Danish flags. Denmark obtained a special environmental clause in the Single European Act. (Photo: Notat)

In 1987 introduceerde de Enkele Europese Akte besluitvorming door een gekwalificeerde meerderheid voor zaken aangaande de handel tussen lidstaten (de interne markt). Denemarken, in het bijzonder, was bang dat haar eigen omgevingswaarden hierdoor zouden worden teruggedrongen. Een meerderheidsstem van de andere staten in het belang van de harmonisatie van interne markt standaarden kon de Deense omgevingswetten overtreffen.Denemarken verwierf daarom een zogeheten 'omgevingsgarantie' waardoor de lidstaten een strenger omgevingsbeleid mogen handhaven en introduceren dan de minimumeisen die door de gekwalificeerde meerderheid zijn opgesteld.

Deze 'garantie' maakte het voor de Deense regering mogelijk om een 'Ja'-stem te krijgen in het referendum over de Enkele Europese Akte. Dit referendum was uitgeschreven door een minderheidsregering tegen het advies van het grootste deel van het Deense parlement in.

De clausule werd opgesteld in het Verdrag van Amsterdam, maar de waarde ervan werd zes maanden later in twijfel getrokken, toen de Commissie besloot de speciale Deense regels over de kankerveroorzakende nitraten en sulfieten niet toe te staan.

In 2003 stond het Europese Hof Denemarken toe haar regels aangaande nitraat te behouden, omdat de Europese Commissie de verklaring van het Europese Gezondheids Comité niet in achting had genomen. De Deense regels aangaande sulfieten werden buiten de wet gesteld. De clausule is alleen succesvol geweest in het toestaan van verboden op PCP in verschillende lidstaten, maar zelfs dan alleen wanneer de productie van PCP in alle lidstaten werd verboden.

Het werd ook gebruikt tegen het kankerveroorzakende creosote, maar onder de voorwaarde dat de algemene Europese markt niet verstoord werd.

De clausule is nu te vinden in Art. 95 TEC en wordt herhaald in Art. III-65.4.

In 2003 won Denemarken een zaak over nitraat in vlees, omdat de Europese Commissie had nagelaten een advies uit te laten brengen door haar eigen wetenschappelijk comité.Denemarken verloor de zaak over sulfaten.

Opmerkingen

Links

http://europa.eu.int/pol/env/index_en.htm