Flexibiliteitsclausule

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

De EU kan alleen besluiten nemen als de verdragen daarvoor een specifieke rechtsgrondslag bevatten. HetTEC bevat een zogenaamde flexibiliteitsclausule, die werd gebruikt om het terrein voor EU-regelgeving uit te breiden.
In het kader van de doelstellingen van de verdragen staat artikel 308 VEG de EU toe te besturen op een terrein waarop onder andere artikelen geen wettelijke bevoegdheden beschikbaar zijn; dat artikel werd in het bijzonder gebruikt in de jaren '70 en '80 om de bevoegdheden van de EU uit te breiden vóór de aanneming van de Europese Eenheidsakte (EA) in 1987, waardoor meer specifieke artikelen en hoofdstukken werden ingevoerd op basis waarvan de EU wetgevend kon optreden op terreinen zoals milieu, onderzoek, ontwikkeling en regionaal beleid.

De toekomst

De EU-Conventie zal de flexibiliteitsclausule behouden om soepele aanpassingen van de EU-bevoegdheden binnen de beleidsterreinen van de Unie mogelijk te maken.
De bestaande flexibiliteitsclausule kan alleen in verband met de gemeenschappelijke markt worden gebruikt. De nieuwe clausule zal worden gebruikt op alle terreinen die onder de Europese Unie vallen.
Zie het ontwerp voor Europese grondwet artikel I-17.