Hoge vertegenwoordiger

Javier Solana is the High Representative for the Common Foreign and Security Policy (Photo: Western European Union)

Een hoge vertegenwoordiger is normaal gesproken iemand die wordt aangesteld om een organisatie in het buitenland te vertegenwoordigen. De voormalige Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana is de secretaris-generaal voor de Raad en daarnaast ook de hoge vertegenwoordiger voor het  Algemene Buitenland en Veiligheidsbeleid. Als Hoge Vertegenwoordiger dient hij de Raad bij te staan in het Algemeen Buitenlands en Veiligheidsbeleid.
Solana reist vaak mee met de fungerend voorzitter of zijn minister van Buitenlandse Zaken om kwesties als de vrede in het Midden-Oosten en elders te bespreken.

De toekomst

De Conventie over de Toekomst van Europa heeft voorgesteld dat het ambt van Hoge Vertegenwoordiger wordt afgeschaft. In de plaats daarvan zou de EU een gemeenschappelijk minister van Buitenlandse Zaken krijgen. Dat ambt zou worden toegewezen door de eerste ministers in de Europese Raad met een gekwalificeerde meerderheid, aanvaard door de voorzitter van de Commissie en worden onderworpen aan de goedkeuring, samen met de rest van de Commissie, van het Europees Parlement. De minister van Buitenlandse Zaken zou vice-voorzitter van de EU-Commissie met een speciale status worden.

Links

http://ue.eu.int/en/summ.htm