Jagen

Hunting and fishing are big election issues. (Photo: Notat)

In 1979 nam de EU de “Vogelinstructie” aan. Deze instructie had geen specifieke legale basis in EU-wetten op dat moment en was alleen meer gerechtvaardigd bij het refereren naar Artikel 235 (nu 308 TEC). Nu kunnen er maatregelen genomen worden naar aanleiding van Art. 174 (Zie Natuurlijk leefgebied, Fauna en Flora).

 

Jagen is een belangrijk stemonderwerp geworden in vele EU-landen (de zogenoemde Flexibiliteitsbepaling). In de verkiezingen van het EU-parlement van 1999, Jean Saint-Josse  leidde de lijst van de Franse partij verdedigend jagen, vissen, natuur en tradities (Chasse Peche Nature et Traditions, CPNT). De lijst kreeg 1.200.000 stemmen (6,72%) en zes zetels waren daarom uitgekozen voor het EU-parlement. Hun doel is het uitdagen van de Vogelinstructie in overeenstemming met het subsidiariteitsprincipe (dat de EU geen wetten mag maken wanneer een doel beter bereikt kan worden op een regionaal level).  

 

Links

http://www.cpnt.asso.fr/