Internationaal Handelsgezelschap en Simmenthal zaken

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Belangrijke zaken over de EU-wet uit 1970 en 1977. Daarin legde het  EU Hof neer dat EU-wetten nationale wetgevingen overtreffen. Vanaf toen, stamt het principe dat nationale wetgeving moet veranderen in overeenstemming met EU-wetgeving en  niet vice versa (de vooraanstaande plaats van EU-wetgeving). Dat staat ook in nationale wetgevingen. Zaak 11/70 en 106/77.

 

Binnen de lidstaten is alleen de superioriteit van de EU-wet erkend in de Ierse republiek.

 

De toekomst

Het Ontwerp van de Grondwet bevat, als iets heel nieuws, een expliciete oproep dat de superioriteit van de EU-wet gerespecteerd moet worden. Het herhaalt ook de plicht van de lidstaten tot onconditionele loyaliteit, als ook een verplichting om conflicten tussen de lidstaten op te lossen in het EU Hof.

 

Links

Zie ook Costa/Enel en Karlsruhe.