Politiƫle en justitiƫle samenwerking in strafzaken

Treaty of Amsterdam (Photo: EU Commission)

Werd door het Verdrag van Amsterdam voor het eerst op het supranationale niveau gebracht en is nu een terrein waarop, in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag, op brede schaal de stemmming met gekwalificeerde meerderheid wordt toegepast.
Is een onderdeel van Justitie en Binnenlandse Aangelegenheden, samen de communautaire bepalingen over asiel.

De toekomst

In deontwerpgrondwet wordt voorgesteld van justitie en binnenlandse zaken een w shared_competencies]gedeelde bevoegdheid[/w] te maken, waardoor de EU-wetgeving de nationale bevoegdheid om wetgevend op te treden zou opheffen.

Links

http://www.europa.eu.int/comm/......police/doc_police_intro_en.htm