Passerelle

Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Een woord dat overbrugging betekent, refererend aan een ‘overbruggings'-passage in het Verdrag van Maastricht, ontworpen om lidstaten toe te staan om beslissingen te verschuiven van de intergouvernementele derde pijler tot de supranationale eerste pijler of het veranderen van de stemregels in de Raad of het verlengen van het toepassingsgebied van het artikel.

Deze veranderingen vereisen unanimiteit onder al de regeringen, maar geen moeilijke verdragsamendementen en ratificatieprocedures die de goedkeuring van nationale parlementen of nationale referenda vereisen.

Tot nu toe hebben alle passerelles een specifiek doel.

De toekomst

Het Ontwerp van de Grondwet (art. I-24.4), stelt de introductie voor van 2 algemene passerelles. De eerste passerelle maakt het mogelijk om de procedure te veranderen van de aanname van wetten en structuurwetten van een speciale regelgevende procedure naar het algemene regelgevingsprocedure voor beleidsgebieden in deel III van de Grondwet. De tweede passerelle maakt het mogelijk om te veranderen van unanimiteitsstemming totgekwalificeerde meerderheidsstemming in de Raad voor beleidsgebieden in deel III van de Grondwet. Het gebruiken van deze artikelen vereist unanimiteit onder de regeringen maar geen nationale ratificatie.