Belasting

The European Union has no competence over taxation (Photo: European Central Bank)

Belastingbeleid is een symbool van een belangrijk element van nationale sovereiniteit, en vormt een deel van het economische beleid van een land. De EU heeft geen macht (bevoegdheid) over directe belasting, alleen over indirectie belasting - en dan alleen als het unaniem is goedgekeurd.

Discriminatiebelasting is verboden en deze regel is gebruikt bij het Europese Hof om druk uit te oefenen op lidstaten, bijvoorbeeld, in uitspraken van het Hof of in hofuitspraken over de taxatie van pensions. Het maken van belasting consistent door de hele EU (harmonisatie) vereist unanimiteit onder de EU-staten.

De toekomst

De Europese Grondwet zorgt ook voor de mogelijkheid om gekwalificeerde meerderheid te introduceren bij maatregelen voor indirecte belasting binnen het gebied van bestuurlijke samenwerking en belastingfraude (Art. III-60). De Raad beslist door unanimiteit als een gebied valt onder de bovengenoede regel.

Links

http://europa.eu.int/comm/taxa......taxation/company_tax/index.htm