Gelijke behandeling

Mannen en vrouwen dienen in de EU gelijk te worden behandeld.

- Dat principe is opgenomen in artikel 2 VEG als een van de doelstellingen van de Gemeenschap.
– Het VEG verbiedt voorts elke discriminatie op grond van nationaliteit overeenkomstig artikel 12.
– EU-maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie (op basis van geslacht, raciale of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid) kunnen gebaseerd zijn op artikel 13 VEB, ingevoegd door het Verdrag van Amsterdam.
– De verplichte gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van loon, pensioenen, arbeidsvoorwaarden, promotiekansen, enz. is gebaseerd op artikel 141 VEG, dat eveneensonmiddellijk gevolg voor de burgers heeft.
Volgens een arrest van hetthe EU Hof van Justitie, moet een werkgever bewijzen dat hij of zij vrouwen niet discrimineert in gevallen waarin vrouwen hetzelfde werk doen als mannen maar een lager loon ontvangen (zaak 109/88).

De toekomst

In de Europese Conventiewerkgroep over het sociale Europa werd lang en heftig gedebatteerd over "gelijkheid" van vrouwen en mannen als gemeenschappelijkewaarde van de Unie.
Uiteindelijk werd daarover een akkoord bereikt en werd het principe in het eersteonrwerp van Europese grondwet als algemene overtuiging van de EU (een waarde) opgenomen – zie artikel I-2.

Links

Zie ook Discriminatie.