Verdrag van Amsterdam

Treaty of Amsterdam (Photo: http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/select)

Onderhandel in 1997, werd het van kracht in 1999.

Het Verdrag van Amsterdam:

Het VK en het Verdrag van Amsterdam

De Amsterdam Top in 1997 focuste op het ontwerp van een verdrag om het Maastricht verdrag te updaten en verhelderen en om de Europese Unie klaar te maken voor uitbreiding.

UK protesten op Maastricht heeft betekend dat het Sociale Hoofdstuk nooit wetgeving is geworden. Maar in Amsterdam heeft de nieuw-gekozen Labour regering een opt-out ingediend, die het Sociale hoofdstuk deel van het Verdrag maakt.

Links

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s50000.htm
http://www.europa.eu.int/en/ag....../intro/home_en.htm