Hof van Justitie/EU-Hof

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Het Hof is in Luxemburg gevestigd en spreekt zich uit over zaken die onder de EU-Verdragen vallen. Het Hof geeft de definitieve interpretatie van EU-rechtszaken die onder de Verdragen vallen.
Het spreekt zich uit over zaken die bij het hof aanhangig zijn gemaakt door burgers of verenigingen, door lidstaten tegen een andere lidstaat, door lidstaten tegen de EU-instellingen en omgekeerd, en door EU-instellingen tegen elkaar.
Het Hof bestaat uit één rechter uit elke lidstaat en 9 advocaten-generaal, die de zaken voorbereiden. Het Hof telt verschillende kamers.
Het Hof is allen bevoegd voor (supranationale) kwesties van de eerstepijler en heet daarom officieel het Hof van de Europese Gemeenschap.
Door het Verdrag van Nice is het Hof ook bevoegd geworden voor sommige zaken op het gebied van. Justitie en Binnenlandse Aangelegenhedenzodat het nu het EU Hof van Justitie kan worden genoemd.

Het Hof in Luxemburg heeft grote invloed uitgeoefend door de Verdragen te interpreteren op een wijze waardoor de EU-bevoegdheden zoveel mogelijk werden uitgebreid.
In 1964 oordeelde het in de zaakCosta vs. Enel dat het EU-recht primeert op het nationale recht. In 1970 oordeelde het in de zaken Internationale Handelsgemeenschap en Simmenthal dat het EU-recht ook primeert op nationale grondwetten.

Opmerkingen

Het heeft een lager hof, het Hof in eerste Instantie, aan welke zaken over concurrentiebeleid, arbeidsconflicten en bepaalde andere zaken zijn gedelegeerd.

De toekomst

Als hetCharter voor Fundamentele Rechten , zoals in het ontwerp van grondwet wordt voorgesteld, juridische bindende waarde krijgt, wordt het Hof een rivaal van het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg, omdat ze dan beide mensenrechtenkwesties zullen behandelen.

Links

http://curia.eu.int/