Democratische wetgeving

The Commission (Photo: EUobserver.com)

De Europese Commissie heeft veel macht, omdat het een monopolie heeft in het voorstellen (beginnen) van wetten binnen de EU. Ondanks dat is de Commissie geen gekozen orgaan.

De toekomst

De Europese grondwet stelt voor om een gekwalificeerde meerderheid  in de Europese Raad de Commissie te laten kiezen.

Federalisten stellen daarom voor dat de Commissievoorzitter en zijn colega's gekozen worden door het Europees Parlement en verantwoording moeten afleggen aan het parlement. Euro-realisten en eurosceptici stellen voor dat ieder nationaal parlement een eigen commissielid kiest, die ook ontslagen kan worden door het betreffende nationaal parlement. De voorzitter van de Commissie zou dan in overleg door de nationale parlementen samen moeten worden gekozen.

Giscard d'Estaing, Ierland and Denemarken hebben voorgesteld dat de Commissievoorzitter wordt gekozen door een  congres van leden van nationale parlementen en leden van het Europees Parlement.