Opdrachten van Petersberg

WEU meeting in Marseille. The WEU originally set out the "Petersberg-Tasks." (Photo: French Presidency Web-site)

Een lijst van opdrachten op het gebied van veiligheid, defensie en vredestichting, oorspronkelijk opgesteld door de West Europese Unie (WEU) in juni 1992.
De opdrachten werden door het TEU in het verdrag van Amsterdam ingevoegd als nieuwe EU-bevoegdheid, waardoor de EU kan optreden.
Die opdrachten vergen geen expliciet VN-mandaat.

Opmerkingen

Ze worden opdrachten van "Petersberg" genoemd naar het berghotel Petersberg buiten Bonn, Duitsland, waar de bijeenkomst van de Raad in 1992 plaatsvond.
De opdrachten omvatten "humanitaire en reddingsopdrachten, vredeshandhaving en opdrachten van de strijdkrachten voor crisisbeheer, met inbegrip van vredestichting".
Vredeshandhaving veronderstelt dat vrede heerst tussen twee voormalige of potentiële tegenstanders. De EU kan dan stappen ondernemen om de vrede te handhaven , bijvoorbeeld door soldaten voor een VN-vredesoperatie te leveren.

De begrippen crisisbeheer en vredestichting zijn niet nauwkeurig omschreven, maar kunnen militaire operaties inhouden.

De toekomst

De Opdrachten van Petersberg zullen in de toekomst worden uitgevoerd door desnelle interventiemacht van de EU.
Die macht zal worden geleid door het politiek en veiligheidscomité van de EU, een nieuw orgaan dat door het Verdrag van Nice werd opgericht.
Opdat de EU één van de opdrachten van Petersberg op zich neemt, moet er in de Raad unanimiteit zijn.
De Conventie wil dat de procedure van de constructieve onthouding wordt toegepast om het probleem van de vereiste unanimiteit op te lossen.